Wacan kang isine nggambarake sawijing obyek

Wacan kang isine nggambarake sawijing obyek (bisa panggonane utawa wewujudan liyane) kanthi trewaca yaiku …

a. Narasi

b. Deskripsi

c. Eksposisi

d. Persuasi

Baca Juga  Yang tidak termasuk kedalam perangkat lunak klien

You May Also Like