upload file ke server hositng biasa dilakukan dengan

Selain menggunakan File Manager, upload file ke server hositng biasa dilakukan dengan menggunakan software ….

a. Copy – paste

b. IP version 6

c. Syntax Plagiator

d. Internet Downloader

e. File Transfer Protocol

Baca Juga  Geguritan kebagi ana apa bae geguritan ?

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  tiba ning swara ing pungkasaning gatra yaiku ...
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  Agoritma asimetris adalah ….algoritma...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read