soal jawa

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read

Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku…

Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku..   a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Cacahe gatra ora temtu, ananing lumrahe...
administrator
6 sec read

Geguritan kebagi ana apa bae geguritan ?

Geguritan kebagi ana apa bae? a. Modern b. Tradhisional lan modern c. Tradhisional d. Jaman kuna
administrator
3 sec read

Iketaning basa kang wujude kayadene syair diarani…

Iketaning basa kang wujude kayadene syair diarani... a. geguritan b. Gancaran d. Gatra c. Guru lagu
administrator
3 sec read

Mangka kanthi ning tumuwuh Guru wilangan ing tembang

Mangka kanthi ning tumuwuh Guru wilangan ing tembang kinanthi duwur yaiku... a. 6u b. 8u c. 7a d. 7u
administrator
4 sec read

Guru lagu ing tembung duwur yaiku..

Mangka kanthi ning tumuwuh Guru lagu ing tembung duwur yaiku.. a. A b. I b. U d. E
administrator
3 sec read

tiba ning swara ing pungkasaning gatra yaiku …

tiba ning swara ing pungkasaning gatra yaiku ... a. Guru bahasa b. Guru lagu c. Guru wilangan d. Guru gatra
administrator
4 sec read

Paugerane tembang kinanthi yaiku…

Paugerane tembang kinanthi yaiku... a. Guru wilangan, guru gatra, guru lagu b. Guru lagu, guru gatra, guru lagu c. Guru gatra, guru wilangan, guru...
administrator
7 sec read