soal jaw

Sekang pranyatan ing dhuwur piranti sing dimaksud yaiku

“Piranti iki salah siji piranti musik sing disebul. Fungsiné kanggo nambah swara-swara ing melodi. Ing musik gamelan Jawa, piranti iki nduwé 2 laras yaiku:Slendro...
administrator
15 sec read