pelajaran

Pélog digunakake kanggo kahanan

Ing Bali, Pélog digunakake kanggo kahanan sing seneng, amarga asring dienggo kanggo acara nikahan lan kanggo iringan Tari. Ing Jawa, ana telung pathet. Pathet...
administrator
9 sec read

Ing Bali, sléndra digunakaké kanggo kahanan sing sedhih,

Ing Bali, sléndra digunakaké kanggo kahanan sing sedhih, amarga asring dianggo bareng karo anglung kanggo acara ngobong mayit. Ing Jawa, ana telung pathet. Pathet...
administrator
10 sec read

Titilaras Sléndro béda karo titilaras pélog.

Titilaras Sléndro béda karo titilaras pélog. Ing slendro ora ana angka (a)….. karo (b)….. A. (a) 3, (b) 4 B. (a) 7, (b) 4...
administrator
6 sec read

Titi laras pelog ana pirang nada? nada

Titi laras pelog ana pirang nada? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
administrator
2 sec read

Titi laras slendro ana pirang nada?

Titi laras slendro ana pirang nada? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
administrator
2 sec read

Munculé gamelan didhisiki karo budhaya

  Munculé gamelan didhisiki karo budhaya …….. kang ndominasi Indonèsia kanthi awal mangsa pencatatan sejarah, kang uga makili seni asli Indonésia. A. Arab-Timur Tengah...
administrator
6 sec read

Gamelan bisa kanggo ngiringi penyanyi swara Jawa

Gamelan bisa kanggo ngiringi penyanyi swara Jawa. Penyanyi kang lanang diarani (a)….. déné penyanyi kang wadon jenengé (b)…. A. (a) wiraswara, (b) waranggana B....
administrator
8 sec read

Gamelan ing jaman rumiyin dipundamel saking

  Gamelan ing jaman rumiyin dipundamel saking apa mawon? A. Watu, wit-witan, tulang kewan B. Plastik, wesi, baja C. Bata, lemah, semen D. Pring,...
administrator
5 sec read

Ana loro jinis gong yaiku: gong (a)….. lan gong…

Ana loro jinis gong yaiku: gong (a)….. lan gong (b)….. A. (a) uwuh, (b) agung B. (a) pelog, (b) slendro C. (a) ageng, (b)...
administrator
6 sec read

Piranti iki kaya gong nanging ukuran luwih cilik,

“Piranti iki kaya gong nanging ukuran luwih cilik, rainé rata lan bagian tengah ana pêncuné, ukuran diameter umum kira-kira 45 cm. Piranti iki juga...
administrator
12 sec read