Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku…

Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku..

 

a. Cacahe pada ra ana aturane

b. Biasane lewih ringkes

c. Cacahe gatra ora temtu, ananing lumrahe sethithike sekawan gatra

d. Ora kudu nganggo purwakanthi

Baca Juga  Dalam perancangan database, ERD merupakan singkatan

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  Wacan kang isine nggambarake sawijing obyek
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  upload file ke server...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read