Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  Level Domain berikut ini...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read

Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku…

Sing kalebu tenger geguritan tradhisional yaiku..   a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Cacahe gatra ora temtu, ananing lumrahe...
administrator
6 sec read