Sekang pranyatan ing dhuwur piranti sing dimaksud yaiku

“Piranti iki salah siji piranti musik sing disebul. Fungsiné kanggo nambah
swara-swara ing melodi. Ing musik gamelan Jawa, piranti iki nduwé 2 laras
yaiku:Slendro lan Pélog. Piranti musik suling iki uga lumrah dianggo ing gamelan
Sundha. Digawé saka pring, dawané kira-kira setengah meter. Swara piranti iki
dikasilaké amarga rongga angin digeteraké liwat sebulan angin.”
Sekang pranyatan ing dhuwur piranti sing dimaksud yaiku....
A. Suling
B. Rebab
C. Kecapi
D. Sempritan

Baca Juga  Ing ngisor iki kang klebu perangane

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  Ing ngisor iki kang klebu perangane
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  Ing ngisor iki kang...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read