Piranti iki salah siji piranti gamelan

“Piranti iki salah siji piranti gamelan Jawa sing ditabuh, digawé sakatosan lan
nduwé ukuran sing gedhé dhéwé. Piranti iki biasané papané ing mburi dhéwé,
digantung ing palang sing umum digawé saka kayu ukuran gedhé.”
Sekang pranyatan ing dhuwur piranti sing dimaksud yaiku....
A. Bonang
B. Kethuk
C. Gong
D. Kempyang

Baca Juga  Proses mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  upload file ke server hositng biasa dilakukan dengan
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  upload file ke server...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read