Pengertian kriptografi yang benar adalah a. ilmu dan seni

Pengertian kriptografi yang benar adalah

a. ilmu dan seni untuk menjaga

b. ilmu yang mempelajari tentang seni

c. ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman

d. ilmu yang mempelajari tentang teknik pengamanan

e. ilmu yang mempelajari tentang Teknik pengamanan data seni

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read