Pélog digunakake kanggo kahanan

Ing Bali, Pélog digunakake kanggo kahanan sing seneng, amarga asring dienggo
kanggo acara nikahan lan kanggo iringan Tari. Ing Jawa, ana telung pathet. Pathet
iku kapérang dadi ……..
A. Nem, Sanga, Manyura
B. Nem, Lima, Barang
C. Pitu, Wolu, Sanga
D. Manyura, Lima, Pitu.

Baca Juga  Titi laras slendro ana pirang nada?

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  Konsep yang merepresentasikan interaksi antara browser
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  Dari baris kode proram...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read