Ing Bali, sléndra digunakaké kanggo kahanan sing sedhih,

Ing Bali, sléndra digunakaké kanggo kahanan sing sedhih, amarga asring
dianggo bareng karo anglung kanggo acara ngobong mayit. Ing Jawa, ana telung
pathet. Pathet iku kapérang dadi ………..’. Urutan iki umumé kanggo pagelaran
wayang.
A. Nem, Sanga, Manyura
B. Lu, Nga, Yuh
C. Pitu, Wolu, Sanga
D. Manyura, Lima, Pitu.

Baca Juga  Gamelan ing jaman rumiyin dipundamel saking

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku…

Sing kalebu infographic layout geguritan yaiku... a. Tipografi b. Swasana c. Tema d. Nada Baca Juga  Wacan kang isine nggambarake sawijing obyek
administrator
3 sec read

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku …

Sing ora kalebu unsur geguritan yaiku ... a. Tema b. Rasa pangrasa c. Nada utawa lagu e. Lattar Baca Juga  Selain username, yang harus...
administrator
3 sec read

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku…

Sing ora  kalebu tenger geguritan modern yaiku... a. Cacahe pada ra ana aturane b. Biasane lewih ringkes c. Ora kudu nganggo purwakanthi d. Cacahe...
administrator
6 sec read