Gamelan bisa kanggo ngiringi penyanyi swara Jawa

Gamelan bisa kanggo ngiringi penyanyi swara Jawa. Penyanyi kang lanang
diarani (a)….. déné penyanyi kang wadon jenengé (b)….
A. (a) wiraswara, (b) waranggana
B. (a) wirastama, (b) waranggoni
C. (a) wiraswasta, (b) waranggoni
D. (a) wiraswara, (b) wismanggana

Baca Juga  Proses mengamankan sebuah pesan disebut ….

You May Also Like